مرغ دل و خاطرات

خاطرات خوب و بد این زندگی پر از شگفتی هاست

هر لحظه ، هر  فصلش  پر از آموختنی هاست

وقتی به گذشته بر میگردی رد پای بعضی از خاطرات هنوز هم پیداست .

وقتی به گذشته بر میگردی خاطرات خوب و بد هنوز پا برجاست .

وقتی سرک می کشی به خاطرات خوب اون دوران ، لبهات میزبان لبخندی پر معناست

وقتی ناخواسته خودت  تو خاطرات بد می بینی ، صورتت میزبان بارون چشماست

اگر خاطراتت دوست داشتنی باشه ، مرغ دلتو پر می دی به گذشته ها

اگر خاطراتت آزار دهنده باشه ،  بالاهای  مرغ دلتو با دو دست سفت می گیری که پر نکشه به اون روزا

می بینی یواش یواش خاطرات خوب از یاد می بری بدا  رو یاد می کنی

اینجاست که  می بینی مرغ دلت قهره باهات

می بینی تنهایی و برقی دیگه نیست تو چشات

حالا وقتشه خونه ی دلتو جارو کنی

در را رو بازکنی  و مرغ دلو رها کنی

خاطرات بد دور بریزی  وخوباشو سوا کنی

آره حالا وقتشه  با  مرغ دلت آشتی کنی

 

/ 0 نظر / 27 بازدید