اردیبهشت - بهشت زمین

اردیبهشت ، زمانی است که زمین بهشت را در خود می بیند .

فصل، فصل  بهار

آسمان، آبی و صاف

درختان سبز سر به فلک کشیده 

رودها روان

بلبلان آوازه خوان

گلها الوان

وقتی قرار است به زمین آیی چه زیباست که آن زمان بهشت زمین باشد و سرشار از شگفتی های زیبا

 اگر از بهشت خدا رانده شدی ‌خوشحال باش که در بهشت زمین متولد شدی

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
آزاد

ماه رنگ تفسير مس بود. مثل اندوه تفهيم بالا مي آمد. سرو شيهه بارز خاك بود. كاج نزديك مثل انبوه فهم صفحه ساده فصل را سايه ميزد. كوفي خشك تيغال ها خوانده مي شد. از زمين هاي تاريك بوي تشكيل ادراك مي آمد. دوست توري هوش را روي اشيا لمس مي كرد. جمله جاري جوي را مي شنيد، با خود انگار مي گفت: هيچ حرفي به اين روشني نيست. من كنار زهاب فكر مي كردم: امشب راه معراج اشيا چه صاف است ! سروده سهراب سپهری