زندگی دوست داشتنی است اگر ...

چقدر زندگی  زیباست وقتی از به دنیا آمدنت خوشحالی

امروز حس کردم با  وجود آرزوهایی که هنوز رنگ واقعیت به خودش
نگرفته ، خیلی خوشبختم

خوشحالم که موفقیت هام رو
در اردبیهشت رویایی ام بدست آورم

خوشحالم دوستانی دارم که هر
کجا که هستند بازهم من را به خاطر می آورند و به خاطر سالروز تولدم پیامهای محبت
آمیزشون رو برام می فرستند.

این حس زیبا ، این لبخند برلبم ، این چشمان درخشانم
می خواهد بگه زندگی دوستت داشتنی خواهد بود اگر حتی یک نفردوستت داشته باشه  .

/ 0 نظر / 33 بازدید