شگفت انگیز ترین فرد زندگی من

این دنیای شگفت انگیز ، آدمهای شگفت انگیز رو هم در خودش جای داده ، اینکه چقدر آدم می تونه خوشبخت باشه که یکی از شگفت انگیزترین انسانها را همیشه در کنارش داشته باشه ؛ خودش از شگفتی های زندگیش به حساب میاد.

روی سخنم با توست شگفت انگیز من

عزیزی که هر روز بیشتر به موهبت حضور و وجودش پی می برم.

مهربانی که مهربانی هایش برایم هر روز پر رنگ تر از دیروز می شود.

با وفایی که وفایش مرا هر روز وابسته تر می کند.

متعهدی که تعهدش مرا به این دنیا امیدوار تر می کند.

با مرامی که مرامش تکیه گاه  زندگیم می شود.

....

خدای خالق شگفتی ها همیشه پشت و پناهت باشد شگفت انگیز ترین فرد زندگی من

/ 0 نظر / 88 بازدید