آدم شگفتی زندگی یا زندگی شگفتی آدم ؟؟؟

یکی از شگفتی ها اینه که آدم در حالی که خواستاره اما دلش نمی خواد،...  دوست داره برسه اما تا می خواهد برسه دنبال نرسیدنه .... آدما برای خیلی اتفاق ها لجظه شماری می کنند اما تا اینکه زمانش می رسه یهو می خوان زمان واسه  و آن اتفاق حالا حالا هم نرسه...شگفتی جالبی نه ؟؟....

اززمانی که شروع می کنی به درس خوندن همش منتظر روزی هستی که از دست کتاب و دفتر و جزوه و استاد و مدرسه و دانشگاه و هر چیزی که مشقت درس خوندن می سازه رها شی اما تا می رسی به روز آخر مدرسه و دانشگاه یکدفعه دلت غمباد می گیره و می خوای نذاری لحظات تند تند بگذره دوست داری بیشتر با دوستات باشی و بازم دفتر خاطرات از لحظه های تلخ وشیرین پر کنی ،بازم دلشوره امتحان داشته باشی و بازم ته کلاس بشینی و چرت بزنی و بازم سر انتخاب واحد اعصابتو خط خط کنی و با مسئول آموزش دعوا کنی ، تو سلف دانشگاه دور هم جمع شی و از هرجا می تونی گپ بزنی ....

واقعا چرا ما آدما اینجوری هستیم ؟؟؟..... اینا از شگفتی زندگی یا نه ما  خودمون بزرگترین شگفتی  این زندگی هستیم؟؟؟

/ 0 نظر / 15 بازدید