تقدیر نویس زندگی

بعضی اوقات فکر می کنم ای کاش می شد  از دست تقدیر نویس زندگیمون یک تقلبی بکنم و ببینم  قرار چه زمانی به خواسته های امروزم جواب بده ، ببینم اصلا خواسته ی امروزم جواب داره….

به تقدیر نویسون بگم  حالا که داری زحمت نوشتن می کشی ، نه برای من بلکه برای همه ی پرونده های زیر دستش خوب بنویسه .

بهش بگم وقتی داری لحظات خوب می نویسی با قلمی بنویس که پررنگ باشه  و زیر برگ هاش پر از کاربن باشه تا برای همه پرونده های زیر دستش خوشی بنویسه این طوری کارشم سریعتر تموم میشه

بهش بگم اگر داری لحظات بد می نویسی با مداد کم رنگ بنویس که اگر شانس آوردم و خاصی از لحظات بد صرف نظر کنی سریع با پاک کن نا پدیدشن طوری که جاش نمونه .

بهش بگم  هر وقت خسته شدی قلم بده یک صفحه هم من به دلخواه خودم بنویسم.….

اما واقعا اگر قرار باشه یک صفحه رو من بنویسم چی می نویسم؟؟؟ می تونم تضمین کنم که حتما خوب می نویسم .....

/ 0 نظر / 20 بازدید