پاییز زیبا و زرین

صدای قدمهای پاییز را می شنوی؟

برگهای زرد و رقصان در هوا را می بینی ؟

ابرهای سرگردان در آسمان  را دنبال می کنی ؟

نسیم های خنک پاییزی را حس می کنی ؟

روزهای سال پشت هم آمدند و رفتند تا بار دیگر
طبیعت پاییز را به خود ببیند.

پاییز فصل دور ریختن کهنه ها و آماده شدن برای
احیای دوباره در بهار است .

پاییز فصل به رخ کشیدن زیبایی طبیعت با ترکیب
رنگهای مختلف است.

پاییز فصل تکاپوست فصل روزهای خوش مدرسه ..

پاییز پیام رسان خوبی هاست

پاییز یعنی همچون برگ درختان  پرواز  را تجربه کن.

پاییز یعنی به سان درختان  آزاد و رها در نسیم های خنک بمان.

پاییز یعنی مثل یار و یاوری ی وفادار در روزهای سخت و برگ ریزان استوار باش

پاییز یعنی زندگی زیباست پس زرین زندگی کن 

/ 0 نظر / 26 بازدید