کودکی یعنی زندگی بدون مرگ

یکی از زیبایی های کودکی اینه که هیچ موقع به فکر مرگ نیستی. همه چیز برای آدم در بازی و شاد بودن و عروسک های  قشنگ و اسبا ب بازیهای رنگارنگ خلاصه می شه . همه چیز برای آدم زندگیه ، مرگ معنی واقعی خودش رو نداره و وقتی کسی هم بمیره به سادگی قبول می کنی رفته  پیش خدا ....

یک کودک فقط به بزرگ شدن فکر می کنه و هیچ موقع حس نمی کنه که با هر سال بزرگ شدن به مرگ نزدیک تر می شه ....

مرگ برای کودک معنی ندارد ؛ فقط زندگی و تحرک و بازی و شاد بودن در ذهن کودک درحال رقصیدن ...

حالا می فهمم کودکی دوران قشنگیه ...

حالا می فهمم چرا وقتی کودک بودم ، همه دوست داشتن جای من بودن ...

کودک بودن .....

شاد بودن.......

 

/ 1 نظر / 88 بازدید
مایسا

راست میگی.واقعا کودکی شیرینه اما حیف قدرشو ندونستم پشیمونم از آرزوی بزرگ شدن.پشیمون.خسته شدم دوست دارم زود تر بمیرم هر دفعه خودکشی کردم باز زنده موندم نمیدونم.شاید...............در کل حرف راستی گفتی گلم