عبور از خط قرمز زندگی

شگفت انگیزه قرار گرفتن تو مرحله ای از زندگی که راه رفتن روی خط قرمز

شگفت انگیزه چون می بینی هر کسی یک سمت خط قرمز ترجیح می ده  و فکر می کنه اون سمت درسته و هستن شگفت انگیزانی که تمام ریسک راه رفتن روی خط قرمز به جون می خرند و سعی می کنن اینور اونو نیفتن و شگفت انگیزتر از همه  می دونی چیه .... اینه که نمی دونی واقعا خط قرمزی هست یا نه ....

اما برای هر کسی خط قرمزایی وجود دارد وهمین خط قرمزاست که راه رو نشون می ده.وقتی می رسی به جایی که باید رد شی از خط قرمزها یا روزگار می رسوندت به لحظه ای که می خوای به اندازه یک نقطه خط قرمز زندگیتو جابجا کنی با سخت ترین بخش زندگیت روبه رو میشی ،لحظه ای که  تنهایی رو با تمام وجود حس می کنی و اینکه کسی نیست برای عبور از این مرحله کمکت کنه  یکدفعه  تمام سختی هات  مثل یک غده رو گلوت فشار می آره و غم این تنهایی مثل ترنم بارون روی صورتت می شینه .... اینجاست که یکدفعه یک نور عجیبی دلت و روشن می کنه و حرارتش رطوبت چشماتو خشک می کنه و می فهمی که هنوزم یکی هست که نجات دهنده ست  و راه رو برات به قدری روشن می کنه که نه تنها خط قرمز و جابه جا نمی کنی بلکه به راحتی ار این مرحله سخت عبور می کنی .. همیشه آهنگ صدایی تو گوشته ... "نترس خدا همیشه در کنار تو...."

/ 0 نظر / 15 بازدید