لحظه های جوانی

  به تصویر قاب شده ی اتاقم نگریستم

به سالهای گذشته وخاطرات  زیبای جوانی

به همکلامی های صادقانه و گریستن های بهاری

به نامه های عاشقانه و سلام های پنهانی

به خنده های بی بهانه و قهرهای نهانی

آری جوانی بود جوانی

روزهای خوب و پر از لحظه های روحانی

 

/ 1 نظر / 31 بازدید