فصل سوم - فصل جوانی

فصل های زندگی را پیش رو داریم ، اکنون فصل جوانی است ، فصل شادابی و عشق..... پس از جوانی می نویسیم .

بر دفتر خاطرات خود می نگرم

آوای کلام عشق را می شنوم

اکنون جوانم و پر از امید

با عشق ز سختی ها می گذرم

یک لحظه پرا ز عشق و شور و مستی

یک لحظه پر از غم و گریز از سختی

چون فصل بهار عجاب انگیزم

یک لحظه چو آسمان آبی صافم

لحظه دگر درحسرت  بارانم

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید