تابستان شگفت انگیز

روزهای اخر تابستان را سپری می کنیم . تابستانی که برایم :

گرمایش متفاوت از گرمای سالهای گذشته است .

روزهایش زیباتر از روزهای گذشته است.

لحظاتش به یاد ماندنی تر از لحظات گذشته است.

تابستانی که پاییزی رویایی را به دنبال خواهد داشت . 

تابستانی که دلم همراهی همیشگی خواهد داشت.

شگفتی این تابستان به خاطر وجود کسی است که گرمای دنیایم از اوست . 

تابستان زندگیم را افتابی و سبز کرده و مرا برای روزهای اینده امیدوارتر ساخته...

/ 0 نظر / 22 بازدید