زندگی شگفت انگیز است فقط اگر

از خدا پرسیدم : چطور میتوان بهتر زندگی کرد؟

گفت : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر

با اعتماد، زمان حالت را بگذران

و بدون ترس برای آینده ات آماده شو

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز

شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانی خدا با توست

/ 0 نظر / 24 بازدید