واژه های زندگی

امروز از زندگی می نویسم ، از واژه های  شگفت انگیز انگیزش

 ز: به نظرت زندگی زیباست یا زشت ؟ کدام ز را بر می گزینی ؟ زیبایی یا زشتی

ن: به نظرت زندگی  نعمت است یا نکبت ؟ کدام ن را بر می گزینی ؟ نعمت بودن یا نکبت بودن

د : به نظرت زندگی برایت  دوست  است یا دشمن ؟ کدام د را برمی گزینی ؟ دوست بودن یا دشمن بودن

گ : به نظرت زندگی گل سرخ یا گل رس ؟ کدام گ را بر می گزینی ؟ گل  بودن یا گِل بودن

ی : به نظرت زندگی  یکدلی یا یکدندگی ؟ کدام ی را بر می گزینی ؟ یکدل بودن با یکدنده بودن

می بینی ؛ خود انتخاب کننده ی واژه های زندگیت هستی .... به سادگی می توانی بهترین ها یا بدترین ها را بر گزینی .... پس تفکر کن و بیندیش چه می خواهی ..... ..آری بهترین ها بر گزین ... زیرا تو لایق بهترین ها هستی ...لایق بهترین ها

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید