سرآغاز سال - قیصر امین پور

گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟

 شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

پر می‌زند دلم به هوای غزل، ولی

 گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

 گیرم به فال نیک بگیرم بهار را

 چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

 تقویم چارفصل دلم را ورق زدم

 آن برگ‌های سبزِ سرآغاز سال کو؟

 رفتیم و پرسش دل ما بی‌جواب ماند

 حال سؤال و حوصله‌‌ی قیل و قال کو؟

/ 1 نظر / 17 بازدید

گر یک نفست ز زندگانی گذرد مگذار که جز به شادمانی گذرد زنهار که سرمایهٔ ملکت به جهان عمر است، چنان کِش گذرانی گذرد[گل]