ای کاش ....

زمستون  داره یواش یواش بساطش جمع می کنه تا بهار زیبا و سبز جایگزینش باشه

آدمها دارند خونه هاشونو از گرد و غبار یکساله پاک می کنند تا پذیرای بهار باشند

ای کاش حافظه هامون پاک بشن از تیرگی و سیاهی حرفهای خار

ای کاش دلامون  ببخشند و لبریز بشه از عشق یار

ای کاش چشامون روشن بشه از دیدن گلهای  دار

ای کاش گونه هامون سرخ بشه به رنگ نار

ای کاش کوله هامون خالی بشه از فشار بار

ای کاش قدمهامون قوی بشه برای کار

ای کاش خداهم راضی بشه از بنده هاش

/ 0 نظر / 24 بازدید